La Posidonia oceanica, un tresor del Mediterrani

Els boscos tropicals i temperat són punts d’un gran valor ecològic, amb valors alts de producció primària i estructures que ajuden al desenvolupament de la flora i de la fauna. Al ambient marí, no hi ha molts ambients amb aquestes característiques, però les praderies de fanerògames marines són un bon exemple. Al Mediterrani trobem una fanerògama endèmica amb una importància vital: La Posidonia oceanica. La Posidonia oceanica forma extenses praderies, des de la superfície fins uns 40 metres de profunditats, en gran part de la conca Mediterrània.

poseidonia

Les praderies de Posidonia oceanica aporten gran quantitat de serveis i beneficis als ecosistemes que les envolten i juguen un paper clau en la preservació de les costes. Nombroses són les funcions que realitzen, des de la producció d’oxigen i matèria prima, fins a ajudar a mitigar el canvi climàtic amb el segrest de grans quantitats de diòxid de carboni. Totes són importants, però anem a centrar-se en aquelles relacionades amb la protecció de la línia de costa.

La línia de costa s’ha vist durant el últims anys molt afectada per l’erosió i les pressions antròpiques. Les institucions han intentat solucionar el problema, però les accions dutes a terme únicament l’han empitjorat. En canvi les praderies de Posidonia oceanica, sí que protegeixen la costa front l’erosió. Com ho fan?

Per una part, redueixen la força de l’onatge i fan que les ones trenquen més lluny de la costa. A més, les seues arrels fixen el substrat , evitant la resuspensió de partícules, i juntament amb la seua disposició paral·lela a la costa, faciliten la deposició i la retenció d’arena i eviten que l’arena vaja a parar a zones més profundes, ajudant així al manteniment de la línia costera.

D’altra banda, protegeixen les costes mitjanant unes estructures anomenades banquettes. Les banquettes, són deposicions de fulles de Posidonia oceanica sobre la costa. Aquestes acumulacions de fulles mortes atenuen l’impacte de les ones, especialment durant les tempestes d’hivern. Però malauradament, degut a la gran afluència de turistes a les zones costeres al Mediterrani, les banquettes estan sent retirades de les costes perquè representen una molèstia per als banyistes i turistes. Per tant, l’erosió cada vegada està més patent en aquestes zones.

benidormAls últims anys la població humana ha augmentat exponencialment i la gran majoria es concentra a zones costaneres. La societat cada vegada exerceix una major pressió sobre aquestes zones, accelerant el declivi de les praderies de Posidonia oceanica, i com a conseqüència , els ecosistemes adjacents s’estan deteriorant molt seriosament i la regressió i erosió de la línia de costa cada vegada està més present. La conservació de la Posidonia oceanica, ha de ser un tema vital i bàsic en les polítiques de la conservació de les costes i de les zones marítimes. Sense les praderies d’aquesta fanerògama les costes del Mediterrani corren un greu perill, són la clau per la bona salut del nostre mar. 

Francesc Pérez Peris

Share Button